Strigiformes sp. z o.o.
ul. Jastrzębia 13/81, 53-148 Wrocław
NIP 8992775322, REGON 0000579673, KRS 0000579673

Biuro Wrocław

ul. Deszczowa 56, 53-024 Wrocław

Oddział w Kluczborku, Województwo Opolskie

Konopnickiej 2c/9, 46-200 Kluczbork
535 490 328

Formularz kontaktowy

Administratorem Danych Osobowych (ADO) przekazywanych przez Państwa na podstawie powyższego formularza jest Strigiformes sp. z o.o. (ul. Deszczowa 56, Wrocław) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579673, posiadająca NIP: 8992775322.

ADO przetwarza przekazane dane osobowe składającego zapytanie w celu przedstawienia oferty i ewentualnie zawarcia umowy współpracy, sprzedaży produktów i skorzystania z oferty konsultingu z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie przedmiotowych danych osobowych jest konieczne dla przedstawienia oferty handlowej i ewentualnego późniejszego zawarcia umowy na podstawie tej oferty. Cofnięcie zgody na przetwarzanie tych danych jest całkowicie dobrowolne i dopuszczalne w każdym czasie, jednakże bez tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub przedstawienie oferty handlowej.

Mają Państwo prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, jak również prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także żądania ich usunięcia.

Wszelkie uprawnienia, o których mowa powyżej mogą być realizowane:
1) osobiście w biurze ADO: ul. Deszczowa 56, Wrocław
2) telefonicznie pod numerem telefonu: 535 490 328
3) mailowo, na adres poczty elektronicznej: biuro@strigiformes.pl